دانلود فایل word رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش حسابداری

تعداد صفحات :29

استانداردهای حسابرسی, ارزیابی ریسک در هر پروژه حسابرسی مستقل را بر اساس الگوی خطر حسابرسی, الزامی کرده اند. هدف از انجام این پژوهش, بررسی نحوه ارزیابی خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران است. از این رو, پس از مطالعه منابع تخصصی در زمینه حسابرسی و بهره مندی از نظرات کارشناسان, 44 عامل مرتبط با خطر ذاتی و خطر کنترل تعیین, و پرسش نامه ای طراحی و در اختیار گروهی از اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ارتباط معناداری میان خطر ذاتی و خطر کنترل وجود دارد و ارزیابی یک پارچه خطر تحریف با اهمیت, نسبت به ارزیابی جداگانه خطر ذاتی و خطر کنترل مرجح است.
کلید واژه: خطر ذاتی, خطر کنترل, حسابرسی مبتنی بر ریسک, مدل خطر حسابرسی

لینک کمکی