دانلود فایل word بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی های نقد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی های نقد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش حسابداری

تعداد صفحات :26

هدف این پژوهش بررسی تغییرات صورت گرفته در سطح موجودی های نقد نگهداری شده توسط شرکت ها, در واکنش به جریان های نقد است. برای این منظور, با استفاده از اطلاعات مالی نمونه ای متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1385 تا 1390, حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی های نقد, از سه جنبه نوع جریان نقد (مثبت یا منفی), وجود محدودیت مالی و همچنین, میزان نظارت خارجی روی شرکت ها, مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و از نظر روش, همبستگی بوده و برای تحلیل رگرسیون, از داده های ترکیبی بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد شرکت ها, در اثر مواجه شدن با جریان های نقدی مثبت و منفی, تفاوت ندارد. همچنین تفاوتی میان حساسیت جریان نقدی وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی, مشاهده نگردید. دیگر یافته پژوهش هم بیانگر این است که حساسیت جریان نقدی وجه نقد, برای شرکت های با نظارت خارجی قوی تر, نسبت به دیگر شرکت ها بیشتر نیست.
کلید واژه: حساسیت جریان نقدی وجه نقد, سطح نگهداشت وجه نقد, محدودیت مالی, سهام داران نهادی, نظارت خارجی

لینک کمکی