دانلود فایل word گسیختگی خود: تجربه نجات یافتگان سوختگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word گسیختگی خود: تجربه نجات یافتگان سوختگی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات کیفی در علوم سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: ماهیت ویرانگر سوختگی و رنج حاصل از تجربه دشوار زندگی پس از آن به هسته اصلی وجودی فرد مبتلا به سوختگی ضربه می زند. این در حالی است که محققین پرستاری که بیماری ها را بر اساس تمرکز بر دیدگاه و تجارب بیمار مورد بررسی قرارمی دهند, قادر خواهند بود به تاثیری که بیماری یا آسیب بر تمامیت خود می گذارد بهتر واقف گردند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب بیماران سوختگی از تغییر خود در زندگی پس از سوختگی انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع کیفی بود که با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه های عمیق و بدون ساختار انجام شده با 15 فرد نجات یافته از سوختگی انجام گرفت. یافته ها: در طی فرایند تحلیل کیفی محتوی مقوله (گسیختگی خود) به عنوان عصاره اصلی تجربه مشارکت کنندگان و بر اساس سه زیر طبقه {حمله به یکپارچگی خود (قدرت آسیب زایی و ماهیت تهاجمی سوختگی), تهدید و آشفتگی (تهدید حیات, تهدید روند زندگی, تهدید اجتماعی و تهدید ارزشی) و ماتریکس خود (بافت ذهنی, عاطفی, دموگرافیک و مجیطی)} استخراج گردید نتیجه گیری: ماهیت چند بعدی مقوله (گسیختگی خود) درک تازه ای از تجارب بیماران مبتلا به سوختگی فراهم ساخت. همچنین با اشاره به تاثیر منابع انرژی موجود در (ماتریکس خود) فرضیاتی را در خصوص تفاوت روند بازگشت نجات یافتگان به زندگی معمول مطرح می کند.
کلید واژه: آسیب سوختگی, نجات یافتگان, خود, درک از خود, تحقیق کیفی

لینک کمکی