دانلود فایل word تبیین محتوای برقراری ارتباط موثر بین تیم درمانی و خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه: تجربه پرستاران و خانواده بیماران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبیین محتوای برقراری ارتباط موثر بین تیم درمانی و خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه: تجربه پرستاران و خانواده بیماران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات کیفی در علوم سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: برقراری ارتباط موثر با بیماران ویژگی اساسی مراقبت های پرستاری است. با این حال اغلب مطالعات, ارتباط پرستاران با بیماران را ضعیف توصیف کرده اند. شناخت محتوای ارتباط موثر پرستار و خانواده این امکان را فراهم می کند که ارتباط موثرتری بین تیم درمانی و خانواده های بیماران بستری در بخش های ویژه انجام شود. هدف از این پژوهش تعیین محتو ای برقراری ارتباط موثر بین تیم درمانی و خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه از دیدگاه تیم مراقبت وخانواده بیماران می باشد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان شامل ده نفر از افراد درجه یک خانواده, 8 پرستار, و 4 پزشک در بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه بدون ساختار و مشاهده بود. مصاحبه ها به صورت بدون ساختار بود. به منظور کسب درک عمیق تر و تایید داده های حاصل از مصاحبه ها, از روش مشاهده نیز استفاده گردید. مشاهدات بر تعاملات بین تیم مراقبت و خانواده بیماران در حین برقراری ارتباط متمرکز بودند. یافته ها: تجزیه و تحلیل دست نوشته ها در مورد مشارکت کنندگان درباره برقراری ارتباط منجر به شکل گیری پنج طبقه توجهات معنوی (امید دادن - توجه دادن به خدا و توسل به اعمال دینی و مذهبی), واکنش عاطفی (همدلی, درک متقابل, القا آرامش, اعتماد), جلب مشارکت شامل (مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت در مراقبت جسمی), آموزش تعاملی (شناسایی نیاز اطلاعاتی خانواده, پاسخ به نیاز خانواده بیمار و آموزش بیماران) و مشاوره و راهنمایی (مشاوره در انتخاب درمان, مشاوره در انتخاب بهترین مراقبت) شد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق باعث شناخت محتوای مهمی در فرایند برقراری ارتباط بین تیم مراقبت و خانواده بیماران شد. با شناحت کامل محتوای برقراری ارتباط, ایجاد قوانین و مقررات جدید و بکارگیری روش های خلاق در امر اموزش برقراری ارتباط به تیم مراقبت و اجرای قوانین در عمل و پیاده سازی رویکرد بیمار محور در بالین, می توان برقراری ارتباط موثرتری داشت.
کلید واژه: محتوای ارتباط تیم مراقبت, خانواده بیمار, بخش ویژه, آنالیز محتوا

لینک کمکی