دانلود فایل word شیوع دیابت بارداری و کارآیی عوامل خطر ساز در غربالگری آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شیوع دیابت بارداری و کارآیی عوامل خطر ساز در غربالگری آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان)

تعداد صفحات :10

مقدمه: دیابت بارداری یک مشکل شایع و بدون علامت است که بدون انجام آزمونهای غربالگری ناشناخته مانده و غربالگری دیابت بارداری یکی از مسائل مورد بحث می باشد ولی تاکنون در این زمینه توافق جهانی وجود ندارد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و کارآیی عوامل خطر ساز این بیماری در غربالگری خانمهای باردار صورت گرفته است.روش کار: در این مطالعه مقطعی, پرونده 2014 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب اصفهان درسال 1390 با روش نمونه گیری خوشه ای, بررسی شد. این خانمها در هفته 24.28 بارداری ابتدا تحت آزمون غربالگری همگانی یک ساعته GCT(Glucose Challenge test) قرار گرفته بودند و در صورت دارا بودن قند خون بالاتر از140mg/dl , با آزمون تشخیص سه ساعته تحمل 100 گرم گلوکز خوراکی GTT (Glucose Tolerance Test), موارد دیابت بارداری شناسایی شد. داده های بدست آمده با آزمون های تست دقیق فیشر,t مستقل و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: از مجموع 2014 خانم باردار که مورد غربالگری همگانی قرار گرفته بودند, تعداد 77 نفر مبتلا به دیابت بارداری تشخیص داده شدند, بنابراین شیوع این بیماری 3.8 درصد می باشد. 332 نفر (16.5%) از افراد مورد مطالعه فاقد هر گونه عامل خطرساز بودند که از بین آنها یک نفر مبتلا به دیابت بارداری بود, لذا شیوع در افراد کم خطر, 0.3 درصد می باشد.نتیجه گیری: با توجه به شیوع دیابت بارداری در کل جامعه مورد مطالعه و نیز شیوع پایین آن در افراد کم خطر, به نظر می رسد غربالگری انتخابی بر اساس عوامل خطرساز, قادر به تشخیص اغلب موارد دیابت بارداری می باشد.
کلید واژه: دیابت آبستنی, میزان همه گیری, عوامل خطر, غربالگری گروهی

لینک کمکی