دانلود فایل word بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان :


تعداد صفحات : 26

حوزه‏های علمیه, کهن‌ترین نهاد آموزشی دینی افغانستان است که مأموریت تفقه, تدبر و ترویج دانش و معارف اسلامی را عهده‌دار می‏باشد. حوزه‌ها که امروزه با توجه به شتاب دانش و دگرگونی راهبردها و فنون فراگیری و بازنشر آن, نیازمند تجدید نظر در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی خویش می‌باشند و انجام مؤثر و مطلوب مأموریت آنها, ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های کنونی را ایجاب می‌کند. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان صورت پذیرفته است. روش آن, توصیفی ـ تحلیلی, ابزار گردآوری داده‌های آن مصاحبه و فن تجزیه و تحلیل آن‌, تحلیل محتوای کیفی است. تحقیق حاضر, نخستین پژوهشی است که با رویکرد مدیریتی و مسأله محور, در این حوزه موضوعیصورت پذیرفته است. یافته‏های آن نشان می‏دهد که سیاست‌های کنونی نظام آموزش حوزها‌ی علمیه در هر پنج بُعد (طلاب, اساتید, برنامه درسی, سرفصل و متن درسی و مدیریتی), با مشکلاتی مواجه است که شرح زیرمقوله‏های این ابعاد در بیان سیاست‏ها آمده است.

لینک کمکی