دانلود فایل word رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری :


تعداد صفحات : 24

با توجه به اهمیت اخلاق در نظام ارزشی اسلام و تأثیر ابعاد آن بر سایر نظام‌های ارزشی و فرهنگی, می‌توان پیش‌بینی نمود که اخلاق کار اسلامی بر اخلاق حرفه‌ای مؤثر باشد. هدف این پژوهش, بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری است. مطالعه پیش‌رو ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا پیمایشی است. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی به شیوه مجازی و حضوری در سال 1396 از 132 نفر از مدرسان دانشگاهی رشته حسابداری صورت پذیرفت. برای تحلیل نتایج در قالب 3 فرضیه اصلی, از معادلات ساختاری و t تک نمونه‌ای در نرم‌افزار Smart PLS و SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اخلاق کار اسلامی بر اخلاق حرفه‌ای اثرگذار است و با افزایش سطح اخلاق کار اسلامی, می‌توان انتظار افزایش سطح پایبندی به اخلاق حرفه‌ای را در مدرسان حسابداری داشت. همچنین, سطح اخلاق کار اسلامی و حرفه‌ای در جامعه موردبررسی بالاتر از متوسط است. یافته اصلی این پژوهش, لزوم توجه بیش‌ازپیش به سطح اخلاق کار اسلامی مدرسان حسابداری را اثبات کرد, تا بتوان با توجه به تأثیر گسترده آن, در آینده سطح اخلاق حرفه‌ای حرفه حسابداری را بهبود بخشید.

لینک کمکی