دانلود فایل word ولایت فقیه به‌مثابه نظام سیاسی؛ طرحی برای مطالعه‌ی ولایت سیاسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ولایت فقیه به‌مثابه نظام سیاسی؛ طرحی برای مطالعه‌ی ولایت سیاسی :


تعداد صفحات : 34

اجزای درونی نظریه‌ی ولایت فقیه, نظام و مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است که می‌توان در قالب مدل منظومه‌ای و سیستمی, عناصرِ مفهومی, هنجاری, ساختاری و کارکردی آن را استخراج کرد و در یک کنش ارتباطی منطقی به تبیین هر یک از آن‌ها پرداخت. در این راستا, هدف پژوهش حاضر بازخوانی و ارائه طرحی نو پیرامون نظریه‌ی ولایت سیاسی بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات با روش کتابخانه‌ای گردآوری شدند. نتایج نشان داد, نظریه‌ی ولایت سیاسی, مرکب از پنج مفهوم کلیدی: جاعل ولایت, ولی, مولی‌علیه, دامنه‌ی قدرت و شبکه‌ی قدرت است که شبکه‌ی درونی آن به‌وسیله‌ی گزاره‌های اسلامی تغذیه می‌شود. ساختار درونی ولایت سیاسی متشکل از مجموعه‌ای از عناصر سیاسی و اجتماعی است که نقش هرکدام در چارچوب ویژگی دوساحتی تعاملی و نظام‌وار اسلام چینش و آرایش یافته است. ولی فقیه در درون نظام سیاسی ولایی, نقش مشروعیتی, ارتباطی, هدایتی و راهبردی دارد. مولی‌علیه (فرد, جامعه‌ی مدنی و دولت) به ‌عنوان عناصر مقوّم و مشارکتی نظام ولایی در تمامی فرآیندهای ساختاری, کارکردی و بازخوردها حضور فعال دارند. مردم به ‌عنوان شرط اِعمال و شرط استمرار ولایت سیاسی, هم علت محدثه‌ی نظام سیاسی و هم علت مبقیه‌ی آن هستند؛ بدین‌لحاظ شبکه و جریان قدرت از خصلت مشارکتی برخوردار است

لینک کمکی