دانلود فایل word بررسی ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در عراق جدید؛ نقش تقابل گروه‌های خصوصی و عمومی در خشونت‌های قومی- مذهبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در عراق جدید؛ نقش تقابل گروه‌های خصوصی و عمومی در خشونت‌های قومی- مذهبی :


تعداد صفحات : 40

هدف اصلی این مقاله, بررسی چگونگی تاثیر نقش تقابل گروه‌های خصوصی و عمومی در پایداری خشونت‌های قومی- مذهبی در عراق جدید با تاکید بر ایده‌ی «هری اکشتین» (شناسایی ماهیت و نوع رفتار خشونت‌آمیز) بود. پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه‌ای بود. یافته‌ها نشان داد, بافت اجتماعی- فرهنگی ناهمگن و ساخت ذهنی طایفه‌گرای حاکم بر هرم قدرت کشور عراق, رقابت‌های ‌سیاسی را براساس مناسبات قومی و مذهبی رقم زده و این امر به ظهور سطح جدیدی از خشونت در میان گروه‌های خصوصی علیه خصوصی, گروه‌های خصوصی علیه عمومی و گروه‌های عمومی علیه خصوصی منتهی شده و وجود دولت شکننده و سهم‌خواهی هرکدام از گروه‌ها براساس نگاه طایفه‌گرایانه بر شدت آن افزوده است.

لینک کمکی