دانلود فایل word دولتِ تمدنی و کنش‌گری در روابط بین‌الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word دولتِ تمدنی و کنش‌گری در روابط بین‌الملل :


تعداد صفحات : 37

هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه‌ی اثرگذاری تمدن, به ‌عنوان یک پدیده‌ی نوظهور در نظام بین‎المل است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده‌اند. حاصل این پژوهش, فهم چگونگی کارگزاری دولت تمدنی و تمایز آن با سایر بازیگران (هم‌چون دولت ملی) و نحوه‌ی کنش‌گری آن‌ها در نظام بین‎الملل معاصر بود. پیامد دانشی تحلیل فرایندی اثرگذاری تمدن در نظم جهانی و اثبات وجود چنین فرایندی, ما را به ضرورت سطح تحلیل تمدن و یا نظریه‎های تمدنی رهنمون می‎سازد. برای بازیگران تمدنی, ادامه‌ی کنش‌گری در وضعیت سرزمینی و ملی, مخاطره‎آمیز بوده و باعث مسکوت‎ماندن بخشی از ظرفیت‎های این بازیگران و در نهایت تکرار تجربه‌ی اوایل قرن بیستم ایران, ترکیه و ... می‌شود. باقی‌ ماندن در وضعیت دولت ملی و دولت سرزمینی, هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی, سبب می‎شود که بخشی از منابع اثرگذار بر این دولت‎ها از چرخه‌ی بهره‎برداری خارج شوند. حفظ حد و مرزهای مشخص براساس یک قرائت ملی و سرزمینی, در حالی که عناصر تشکیل‎دهنده‌ی هویت تمایل به برون‎گرایی حداکثری دارند, زمینه‌ساز نوع خاصی از توقف است. فهم چگونگی ظهور دولت تمدنی می‎تواند ما را به فهم کنش‌گری دولت تمدنی در روابط بین‎الملل برساند و به چگونگی ایجاد صلح در منطقه‌ای خاص یا در نظام بین‌الملل و نظم جهانی و افزایش سطح همگرایی رهنمون شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه‌ی اثرگذاری تمدن, به ‌عنوان یک پدیده‌ی نوظهور در نظام بین‎المل است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده‌اند. حاصل این پژوهش, فهم چگونگی کارگزاری دولت تمدنی و تمایز آن با سایر بازیگران (هم‌چون دولت ملی) و نحوه‌ی کنش‌گری آن‌ها در نظام بین‎الملل معاصر بود. پیامد دانشی تحلیل فرایندی اثرگذاری تمدن در نظم جهانی و اثبات وجود چنین فرایندی, ما را به ضرورت سطح تحلیل تمدن و یا نظریه‎های تمدنی رهنمون می‎سازد. برای بازیگران تمدنی, ادامه‌ی کنش‌گری در وضعیت سرزمینی و ملی, مخاطره‎آمیز بوده و باعث مسکوت‎ماندن بخشی از ظرفیت‎های این بازیگران و در نهایت تکرار تجربه‌ی اوایل قرن بیستم ایران, ترکیه و ... می‌شود. باقی‌ ماندن در وضعیت دولت ملی و دولت سرزمینی, هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی, سبب می‎شود که بخشی از منابع اثرگذار بر این دولت‎ها از چرخه‌ی بهره‎برداری خارج شوند. حفظ حد و مرزهای مشخص براساس یک قرائت ملی و سرزمینی, در حالی که عناصر تشکیل‎دهنده‌ی هویت تمایل به برون‎گرایی حداکثری دارند, زمینه‌ساز نوع خاصی از توقف است. فهم چگونگی ظهور دولت تمدنی می‎تواند ما را به فهم کنش‌گری دولت تمدنی در روابط بین‎الملل برساند و به چگونگی ایجاد صلح در منطقه‌ای خاص یا در نظام بین‌الملل و نظم جهانی و افزایش سطح همگرایی رهنمون شود.

لینک کمکی