دانلود فایل word آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آسیب‌شناسی عرصه‌های تزاحم در مسائل فقه سیاسی :


تعداد صفحات : 29

هدف اصلی پژوهش حاضر, تبیین رویکرد‌ها در شناسایی و علاج تزاحم مسائل فقه سیاسی است. در این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی مصادیقی از مسائل فقه سیاسی, مانند: بیع سلاح به دشمنان دین, حفظ کتب ضاله و ولایت‌پذیری سلطان جائر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاکی از آن است که می‌توان ضوابطی را در رویکرد عملی فقها پیدا کرد که از جمله‌ی آن‌ها بهره‌گیری از حکم عقل و مقاصد شریعت برای وصول به معیار اهم در عرصه‌های تزاحم و توجه به ویژگی‌های حکم در شناخت تزاحم است. شناسایی عرصه‌های تزاحم در گرو: "تحلیل مصلحت‌محور مسائل سیاسی", "تحلیل ادله‌ی مسائل فقه سیاسی در پرتوی مقاصد شریعت", "تفکیک عناوین ثانوی از احکام اولی" و "لزوم عمومیت ادله‌ی حکم در وقوع تزاحم" است. مصادیق تحلیل مقاصدمحورانه‌ی نصوص در جهت شناسایی معیار اهم از مهم, و بهره‌گیری از حکم عقل در جهت تحقق به معیار اهم نیز به‌عنوان رویکرد عملی فقها در برخورد با ضوابط علاج تزاحم در این پژوهش مورد توجه واقع شده است.

لینک کمکی