دانلود فایل word تاثیر درجه آزادی ودانه بندی و آنالیز عیاری در سیستم فلوتاسیون کارخانه تغلیظ مس میدوک شهربابک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر درجه آزادی ودانه بندی و آنالیز عیاری در سیستم فلوتاسیون کارخانه تغلیظ مس میدوک شهربابک :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

روزانه بیش از 25000 تن ماده معدنی از معدن مس میدوک استخراج می گردد و عملیات خردایش, آسیاکنی و فلوتاسیون در ادامه فرآیند جهت جدایش کانه از باطله انجام می گیرد. با توجه به آنکه بخشی از عملیات آزاد سازی کانه از باطله در فرآیند فلوتاسیون از اهمیت زیادی برخورداراست, بررسی و شناسایی پارامترهای موثر بر کارآیی کارخانه در این ناحیه می تواند اثر مهمی بر کاهش هزینه عملیاتی و برنامه ریزی بهتر عملیات داشته باشد.این مقاله بررسی یکی از عوامل موثر برکارآیی ناحیه فلوتاسیونی یعنی دانه بندی خوراک ورودی وخروجی نواحی فلوتاسیون را مورد بررسی قرار داده است در طول انجام این تحقیق جهت بررسی تاثیر دانه بندی خوراک بر محصول و انالیز عیاری مواد دانه بندی, نمونه گیری متناسب باوضعیت عملیاتی طراحی گردید و نمونه برداری هایی از تمامی ناحیه فلوتاسیون انجام گرفت . سپس آنالیز سرندی بر روی نمونه های فوق بعمل آمد و نتایج حاصله نشان داد که دانه بندیخوراک نسبت به طرح اولیه ریزدانه تر می باشد.همچنین اثر تغییرات دانه بندی خوراک بر کیفیت دانه بندی محصول بررسی شد و تاثیر وضعیت دانه بندی خوراک برروی سیستم های فلوتاسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان نتیجه گیری شد که جهت کاهش هزینه های عملیاتی, تغییر دانه بندی خوراک و محصول و انطباق آن با طرح اولیه میتواند اثر مهمی بر هزینه عملیاتی داشته باشد.

لینک کمکی