دانلود فایل word تاثیر پیش عمل آوری مایکروویو بر فلوتاسیون محصول آسیای غلتکی فشار بالا HPGR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر پیش عمل آوری مایکروویو بر فلوتاسیون محصول آسیای غلتکی فشار بالا HPGR :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر پیش عمل آوری مایکروویو بر روی فلوتاسیون کانسنگ سولفیدی مس معدن قلعه زری مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا نمونه تحت تابش مایکروویو قرار گرفت و پس از آن به وسیله سیلندر پیستون تا ابعاد زیر 250 میکرون مورد خردایش قرار گرفت. سپس آنالیز سرندی نمونه در هفت طبقه ابعادی انجام شد و آزمایش های میکروفلوتاسیون با شرایط یکسان بر روی نمونه ها صورت گرفت. عیار و بازیابی, کارآیی جدایش و نسبت غنی سازی برای همه محدوده های ابعادی محاسبه گردید. در محدوده های دانه بندی بیش از 75 میکرون تابش مایکروویو سبب افزایش کارایی جدایش شده است که ناشی از بهبود درجه آزادی کانی های با ارزش مس در اثر تابش مایکروویو است و بیشترین تاثیر مربوط به محدوده دانه بندی بیش از 177 میکرون است که کارایی جدایش از 39 درصد در نمونه بدون تابش به 92 درصد در نمونه تابش یافته رسیده است. اما در محدوده های دانه بندی کمتر از 75 میکرون تابش مایکروویو سبب کاهش کارایی جدایش شده است. تاثیر منفی تابش مایکروویو بر کارایی جدایش در این محدوده ممکن است به علت اکسیداسیون ذرات سولفیدی مس کاملا آزاد شده در این طبقات ابعادی باشد

لینک کمکی