دانلود فایل word تاثیر پیش تیمار باکتری سودوموناس پوتیدا در جذب تلوریم از محلول آبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر پیش تیمار باکتری سودوموناس پوتیدا در جذب تلوریم از محلول آبی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین به یکی از معضلات زیست محیطی در دنیا تبدیل شده است. با توجه به سمیت و کاربردهای گزارش شده برای عنصر تلوریم, استحصال و جداسازی این فلز با ارزش از اهمیت بالایی برخوردار است. از میان روش های کارآمد در حذف و جداسازی فلزات سنگین از پساب های آلوده می توان به روش جذب زیستی اشاره کرد. ثابت شده است که در فرآیند جذب زیستی, پیش تیمار جاذب های زیستی می تواند باعث بهبود ظرفیت جذب گردد. در مطالعه حاضر اثر پیش تیمارهای مختلف بر روی باکتری سودوموناس پوتیدا در فرآیند جذب زیستی تلوریم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که پیش تیمار باکتری سودوموناس پوتیدا با استفاده از اسیدسولفوریک, کلسیم کلرید, اسید نیتریک و سدیم هیدروکسید به ترتیب باعث 32/41%, 19/04 %, 15/07%, 8/69%, افزایش ظرفیت جذب باکتری گردید. درصورتی که پیش تیمار باکتری سودوموناس پوتیدا با استفاده از اسید هیدروکلریک موجب کاهش 13/82 % ظرفیت جذب باکتری شد. همچنین نتایج نشان داد که پیش تیمار استون و اتانول باکتری سودوموناس پوتیدا تقریبا بر ظرفیت جذب باکتری بدون تاثیر می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با استفاده از پیش تیمار اسید سولفوریک بر روی باکتری مذکور, میتوان جایگاه های فعال در فرآیند جذب و ظرفیت جذب تلوریم را افزایش داد.

لینک کمکی