دانلود فایل word بیان ژن کدکننده آنزیم آهن اکسیداز باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس در فرآیند بیولیچینگ اورانیوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بیان ژن کدکننده آنزیم آهن اکسیداز باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس در فرآیند بیولیچینگ اورانیوم :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

آنزیم آهن اکسیداز (Iro) به عنوان یک پروتیین پریپلاسمی دارای نقش کلیدی در فرآیند اکسیداسیون آهن فرو دخیل در استخراج فلزات نظر گرفته میشود. بیان ژن iro باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس در حضور چگالی پالپ های مختلف, یکی از اهداف اصلی در راستای افزایش راندمان بیولیچینگ اورانیوم می باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور, باکتری مورد نظر در محیط کشت اختصاصی 9k مکمل شده با مواد آلی و در حضور 10, 5, 15% از سنگ معدن اورانیوم کم عیار, کشت داده شد. سپس, در توالی های 24 ساعته میزان استخراج اورانیوم, آهن فرو, تغییرات pH و Eh آنها اندازه گیری گردید. در نهایت, بیان ژن iro با استفاده از روش Real time PCR مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که روند تغییرات Eh , pH , آهن فرو و استخراج اورانیوم در فرآیند بیولیچینگ با افزایش چگالی پالپ به تاخیر افتاده است. بطوری که, باکتری در حضور چگالی پالپ های 5, 10, 15 % از سنگ معدن اورانیوم توانسته به ترتیب در طی2, 3, 3 روز استخراج اورانیوم را به طور کامل 100% انجام دهد. به علاوه, نتایج حاصل از بیان ژن iro نشان داد که به منظور زنده ماندن درشرایط تنش, بیان این ژن در حضور تمامی چگالی پالپ های اورانیوم تغییرات چشمگیری داشته است. درنهایت, می توان نتیجه گرفت که تغییر بیان ژن iro یکی از دلایل کاهش میزان استخراج اورانیوم با افزایش چگالی پالپ, می باشد

لینک کمکی