دانلود فایل word بهینه سازی کارایی تیکنر کنسانتره مجتمع مس شهربابک (میدوک) با استفاده از روش پاسخ سطح D-optimal

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهینه سازی کارایی تیکنر کنسانتره مجتمع مس شهربابک (میدوک) با استفاده از روش پاسخ سطح D-optimal :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف عملیات بازیابی آب در تیکنر ها, افزایش غلظت ذرات جامد و بدست آوردن ته ریزی با غلظت بالا و دستیابی به آب شفاف در سرریز می باشد. در این پژوهش تاثیر غلظت جامد, میزان نرمه, نرخ مصرف فلوکولانت و نوع فلوکولانت بر کارایی جدایش جامد از مایع کنسانتره نهایی حاصل از بخش فلوتاسیون کارخانه تغلیظ مجتمع مس شهربابک بررسی شد و نهایتا تاثیر این عوامل بر فرآیند جدایش جامد از مایع تحلیل گردید. آزمایشات ته نشینی ناپیوسته انجام شد. نتایج نشان داد, با ریز تر شدن ذرات پالپ, کارایی جدایش جامد از مایع کاهش می یابد. با افزایش درصد جامد ورودی و کاهش نرخ مصرف فلوکولانت, کارایی جدایش جامد از مایع افزایش می یابد. در بررسی انجام شده بروی pH محیط, نتایج حاصل از pH اسیدی دربازه 3 تا 5 افزایش درصد جامد ته ریز را نشان می دهد. با بررسی های انجام شده بروی نوع فلوکولانت های متعدد, فلوکولانت CU45U ساخت شرکت SNF, در هر سه نرخ مصرف دارای درصد جامد ته ریز یکسان و بالا می باشد.

لینک کمکی