دانلود فایل word بهینه سازی تعادل مایع- مایع آب+ اتانول+ بنزن یا فورفورال در یک میکرولوله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهینه سازی تعادل مایع- مایع آب+ اتانول+ بنزن یا فورفورال در یک میکرولوله :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مطالعه تعادل مایع - مایع سیستم سه جزیی آب+ اتانول+ بنزن/ فورفورال در مقیاس میکرو مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات درون یک میکرولوله با زمان اقامت 30 ثانیه انجام گرفت. متغیرهای دما و نسبت حلال (بنزن یا فورفورال) به خوراک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شرایط بهینه برای دستیابی به ضریب توزیع و انتخاب پذیری مناسب با استفاده از بنزن به عنوان حلال, در دمای K 298/15 و نسبت بنزن به خوراک 1mL/mL حاصل می شود.

لینک کمکی