دانلود فایل word به دست آوردن اشباع آب در مخزن از مدل های غیر آرچی و مقایسه مدلهای مختلف پیشنهادشده برای ماسه سنگ های شیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word به دست آوردن اشباع آب در مخزن از مدل های غیر آرچی و مقایسه مدلهای مختلف پیشنهادشده برای ماسه سنگ های شیلی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اندازه گیری میزان اشباع آب یکی از پارامترهای مهم در محاسبات مخزنی از همان روزهایی ابتدایی کشف مخزن تا آخرین روزهای تولید از آن است. از یافتن لایه های هیدروکربنی گرفته تا انتخاب بهترین روش برای افزایش ازدیاد برداشت, داده های این خاصیت پتروفیزیکی مخزن به شدت مورد نیاز مهندسین خواهد بود. یکی از چالش های مهم در بررسی سازند وجود شیل در سنگ مخزن است. با وجود اینکه محققین بسیاری برای به دست آوردن دقیق تخلخل سنگ و نیز میزان اشباع سیال در ماسه های شیلی فعالیت کرده اند اما استفاده از داده های لاگ الکتریکی برای تخمین این پارامترها در لایه های رسوبی رس دار از دقت کافی برخوردار نیست. از این رو لازم است اطلاعات چند نوع لاگ مختلف به همراه تفسیری از مدل هایمختلف و شناخت میدانی ترکیب شوند تا خواص مخزن با دقت مورد نیاز محاسبه شود. روش ها و مدل های متفاوت بسیاری برای در نظر گرفتن تاثیر رس در رسانایی سنگ مخزن پیشنهاد شده اند. در این مقاله برخی از پرکاربردترین مدل های موجود برای بررسی تاثیر شیل در میزان اشباع آب ارایه شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است.

لینک کمکی