دانلود فایل word بکارگیری آب هوشمند و سورفکتانت به منظور ازدیاد برداشت مخزن کربناته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بکارگیری آب هوشمند و سورفکتانت به منظور ازدیاد برداشت مخزن کربناته :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

آب هوشمند یکی از روش های شیمیایی ازدیاد برداشت نوین و دارای صرفه اقتصادی است که امروزه توجهات زیادی را برانگیخته است. ولیکن بازده آن در ازدیاد برداشت در مقایسه با سایر ترکیبات شیمیایی محدود می باشد. در این بررسی, تاثیر تزریق همزمان سه سورفکتانت تجاری آمفوتری NX-1510, NX-2760, TR-880 و سورفکتانت بر پایه مایع یونی C12mim] [Cl را به منظور افزایش بازده آب هوشمند, بررسی کردیم. بدین منظور آب دریای خلیج فارس بکار برده شد. دریای خلیج فارس یک منبع در دسترس است که شوری آن به مراتب از آب سازند کمتر بوده و در نتیجه بر هم زدن تعادل سیستم به صورت آب هوشمند عمل می کند و ترشوندگی را بهبود می بخشد. در ابتدا تاثیر آب هوشمند را بر کشش بین سطحی و ترشوندگی سیستم بررسی کردیم و در ادامه با افزودن سورفکتانت ها مجددا این دو پارامتر را محاسبه نمودیم. همچنین قابلیت سورفکتانت ها را با یکدیگر مقایسه کردیم. نتایج نشان داد, آب هوشمند ترشوندگی سیستم را بهبود بخشیده و زاویه تماس را به 35 می کاهد. ولیکن نتایج نشان داد با توجه به این که سورفکتانت های بکار برده شده برای شوری بالا طراحی شده اند, افزودن سورفکتانت قابلیت آب هوشمند را در بهود ترشوندگی می کاهد. ولیکن با توجه به این که سورفکتانت کشش بین سطحی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد, کاهش جزیی بازده آب هوشمند در بهبود ترشوندگی عامل محدود کننده محسوب نمی گردد و تزریق آب هوشمند همزمان با سورفکتانت برتری دارد. همچنین می توان آب هوشمند و سورفکتانت را به صورت متناوب تزریق نمود. مقایسه بازده سورفکتانت ها معرف آن بود که سورفکتانت R-880 که بلند ترین زنجیره هیدروکربنی را در میان سورفکتانت های بکار برده شده دارا می باشد, بالاترین قابلیت را در کاهش کشش بین سطحی داراست و آن را از mN/m 18.34 به mN/m 0.46 می کاهد و بهترین کاندیدا به منظور بکارگیری در مقیاس عملیاتی می باشد.

لینک کمکی