دانلود فایل word بررسی محتوای تام فنولی و مجزای نپتا Catnip با کمک دستگاه HPLC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی محتوای تام فنولی و مجزای نپتا Catnip با کمک دستگاه HPLC :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین مطالعه روشی جدید برای اندازه گیری مقادیر ترکیبات فنولی موجود در گیاه نپتا Catnip از طریق روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی با کمک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ارا یه شده است. این مطالعه شامل چند مرحله می باشد. در مرحله اول به کمک حلال متانول و اسید کلریدریک ترکیبات فنولی موجود در گیاه استخراج شد وپس از سانتریقیوژ محلول با قی مانده برای انجام روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در محیط مناسب نگهداری شد.در مرحله دوم روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی به منظور پیش تغلیظ ترکیبات فنولی انجام شد. برای به دست آوردن بهترین شرایط استخراج پارامترهای موثر در روند استخراج بهینه شد. همچنین محتوای تام فنولی نیز با روش فولین سیوکاتیو Folin Ciocalteau اندازه گیری شد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری محتوای فنولی نمونه های جمع آوری شده نپتا از استان گیلان, گلستان و سمنان استفاده شد

لینک کمکی