دانلود فایل word یک مدل ریاضی برای پیش بینی خواص تخته خرده چوب با کاربرد GMDH (نوعی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک)

یه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايرانتعداد صفحات :18لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. كلید واژه: تخته خرده چوب، مدل سازی، شبکه عصبی GMDH، خواص فیزیکی و مکانیکی

دانلود فایل word مقاله رتبه بندی کشورهای آسیای جنوب غربی از لحاظ شاخص‌های رایج بخش بهداشت و درمان طی سال‌های 2000 تا 2007

اف سند چشم انداز بیست ساله، «كشور ایران باید به كشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی تبدیل شود»، از این رو، با شناخت جایگاه بین‌المللی ایران، می‌توان با برنامه ریزی مناسب به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نایل آمد. هدف از این پژوهش، تعیین جایگاه ایران از نظر وضعیت بهداشت و درمان در منطقه آسیای جنوب غربی است. به این منظور، داده‌های لازم برای 15 شاخص رایج و مهم بخش بهداشت كه توسط سازمان

دانلود فایل word بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میل به قلدری دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول

ف: مطالعات نشان می‌دهد که مداخله‌های درمانی مناسب می‌تواند به میزان بسیار بالایی، پیامدهای قلدری نوجوانان را کاهش دهد، این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش میل به قلدری دانش‌آموزان پسر دوره تحصیلی متوسطه اول شهر، شهرکرد انجام شده است. روش‌شناسی: نوع پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر، شهرکرد که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. به منظور اجراءی پژوهش تعداد 60 دانش‌آموز به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل تقسیم‌