دانلود فایل word تاثیر قنداق کردن بر پاسخ های فیزیولوژیک درد ناشی از جایگذاری لوله بینی- معدی در نوزادان نارس: کار آزمایی بالینی طرح متقاطع

یه : نسيم دانش (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان)تعداد صفحات :12مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت رویه های دردناك زیادی قرار می گیرند و پرستاران می توانند با استفاده از روش های غیر دارویی، جهت كاهش عوارض درد كمك نمایند. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر قنداق كردن بر پاسخ های فیزیولوژیك درد ناشی از جایگذاری لوله بینی- معدی در نوزادان نارس در بیمارستان 29 بهمن تبریز وابسته به سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 انجام یافته است.روش کار: این پژوهش یك مطالعه كار آزمایی بالینی طرح متقاطع است. 38 نوزاد نارس با سن حاملگی 28-34 هفته بستری در بخ

دانلود فایل word حقوق معماری و شهرسازی و نقش آن در وقوع جرم توسط افراد جامعه

یا همایش : چهارمين همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :8چکیده مقاله: محیط اجتماع از عوامل موثر و بسترساز در وقوع جرم است. بررسی موضوعاتی چون کیفیت و نحوه ی معماری مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع مختلف، شهرها و محله های یک کشور، مبین تآثیرگذاری محیط بر بزهکاری است. نوع و کیفیت معماری و شهرسازی در وقوع جرم تآثیر بسیار زیادی دارد به طوری که کیفیت معماری و شهرسازی با منش و خلق و خوی انسان ها ارتباط مستقیمی دارد. می توان گفت افراد ساکن در یک شهر فاسد، امکان رشد و تعالی ندارند. قوانین و حقوق معماری و شهرسازی در افزایش یا

دانلود فایل word تولید برون سلولی نانوذرات نقره به وسیله قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در مقیاس آزمایشگاهی

: اصلی ترین هدف نانو فن آوران توسعه روش هایی است که بدون استفاده از مواد آلاینده و سمی، با کمترین ضایعات توانایی تولید نانو ساختارهای کنترل شده را داشته باشند. به همین دلیل زیست شناسان با اطلاع قبلی از ساخت کنترل شده مواد معدنی در مقیاس نانو به وسیله موجودات زنده، به دنبال سامانه های زنده تولید کننده نانوذرات غیرآلی هستند. هدف از این پژوهش تولید برون سلولی نانوذرات نقره توسط قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم (Fusarium oxysporum) با حداکثر ابعاد 20 نانومتر می باشد. مواد و روش ها: پس از بهینه سازی شرایط رشد در محیط کشت حاوی عصاره مخمر و عصاره مالت، توده سلولی قارچ فوزاری