دانلود فایل word بررسی ارتباط بین تخریب فیبرهای عضلانی و ظرفیت نگهداری آب فیله ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی نگهداری در یخچال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی ارتباط بین تخریب فیبرهای عضلانی و ظرفیت نگهداری آب فیله ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی نگهداری در یخچال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقیانوس شناسی

تعداد صفحات :9

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین تخریب ریزساختارهای بافتی و ظرفیت نگهداری آب (Water holding capacity, WHC) عضله ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) پس از صید و طی نگهداری در یخچال (4 درجه سانتیگراد) انجام گرفت. تعداد 30 عدد ماهی هامور در سال 1390 به صورت تازه از صیدگاه های استان هرمزگان تهیه و به صورت دستی فیله گردید. فیله های ماهی به مدت چهارده روز در یخچال نگهداری و در روزهای 0, 4, 7, 10 و 14 نگهداری, شاخص های pH, WHC و فیبرهای عضلانی مورد بررسی قرار گرفت. میزان WHC در فیله ماهی هامور طی روزهای نگهداری کاهش و فاصله بین فیبرهای عضلانی افزایش یافت (P<0.05). میزان مایع چک, آب چک به ترتیب از 13.7 و 12.7% در روز اول نگهداری به 23.9 و 21.3% در روز آخر نگهداری رسید(P<0.05) . تغییرات فاصله بین فیبری در محدوده 59.25-4.70% به وقوع پیوست و در روزهای پایانی تمایز آن ها مشکل بود. نتایج نشان داد که افزایش میزان مایع چک و کاهش WHC احتمالا به دلیل تخریب فیبرهای عضلانی در روزهای پایانی نگهداری بوده است.
کلید واژه: فیبرهای عضلانی, ظرفیت نگهداری مایع, فیله ماهی هامور (Epinephelus coioides), نگهداری در یخچال

لینک کمکی