دانلود فایل word مورفوهیستولوژی گناد نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مورفوهیستولوژی گناد نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقیانوس شناسی

تعداد صفحات :10

در این پژوهش به منظور بررسی و مطالعه ساختمان بیضه و الگوی چرخه تولید مثلی جنس نر ماهی سفید دریای خزر, نمونه برداری ماهانه از مهر 1390 تا اردیبهشت 1391 از منطقه جفرود انزلی انجام شد. پس از مشاهدات ماکروسکوپی و عکس برداری از موقعیت اندام جنسی, اندام مربوطه از نمونه ها جدا شده و در محلول فیکساتور بوئن تثبیت گردید. پس از انجام مراحل مختلف بافت شناسی, مقاطع 5 میکرونی از نمونه ها تهیه شد و بعد از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین, این نمونه ها به وسیله میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکس برداری مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج, 4 مرحله در تکامل بیضه مشاهده شد که این مراحل عبارتند از مرحله بلوغ اولیه, بیضه ها بسیار نازک و شامل اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه بودند. در مرحله بلوغ ثانویه اسپرماتوسیت های اولیه و ثانویه بیشترین سلول های این مرحله را به خود اختصاص دادند. در مرحله بالغ, سلول های مربوط به تمامی مراحل اسپرماتوژنز مشاهده گردید. در مرحله رسیده, لوبول ها بیشترین حجم حفره شکمی را اشغال کرده و سرشار از اسپرماتید و اسپرماتوزوآهای حامل ژنوم بودند. در مجموع الگوی رشد بیضه ماهی سفید سیستم لوبولار بوده و در برهه زمانی مشخص از مهر تا اردیبهشت مراحل تشکیل اسپرم به سرانجام می رسد و اسپرم ریزی صورت می گیرد.
کلید واژه: ماهی سفید, دریای خزر, بیضه, اسپرم, بافت شناسی

لینک کمکی