دانلود فایل word بررسی وضعیت حیطه های مختلف انتظار فرج در دانشجویان و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی وضعیت حیطه های مختلف انتظار فرج در دانشجویان و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مشرق موعود

تعداد صفحات :25

مساله مهدویت و اندیشه ظهور مهدی موعود (عج) در آخرالزمان, در دین مبین اسلام مساله ای اصیل, ریشه دار و باسابقه است که هرگز با گذشت زمان, کهنه و فرسوده نمی شود. با توجه به لزوم شناخت امام عصر (عج) در مذهب شیعه و به ویژه در کشور ما, پژوهش حاضر به بررسی میزان انتظار فرج, حیطه های مختلف آن و رابطه اش با ویژگی های جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است.روش پژوهش, توصیفی از نوع پیمایشی است و برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. به این ترتیب که با انتخاب تصادفی پنج دانشگاه پیام نور شهرکرد, بروجن, فارسان, فرخ شهر و گندمان- که تعداد دانشجویان آن ها در مجموع 15175 نفرند- به تناسب تعداد دانشجویان آن ها 362 نفر را برگزیدیم. ابزار اندازه گیری, شامل پرسش نامه سنجش انتظار فرج و پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی شامل جنسیت, وضعیت تاهل, سن, رشته تحصیلی, وضعیت اقتصادی و دانشگاه است. پایایی پرسش های سنجش انتظار فرج از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0.86 برآورد شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون نرمال استاندارد, تی مستقل زوجی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردیده است.نتایج پژوهش نشان می دهد انتظار ظهور در بین دانشجویان از سطح متوسط بالاتر است و آن ها منتظر ظهور حضرت هستند. در میان حیطه های گوناگون انتظار فرج, بیشترین درصد پاسخ های موافق و کاملا موافق دانشجویان به اهمیت داشتن سلامتی و آرامش حضرت اختصاص دارد. از میان متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان, تنها جنسیت, سن و دانشگاه با میزان انتظار فرج آن ها دارای رابطه ای معنادار است.
کلید واژه: انتظار فرج, حیطه های گوناگون انتظار, ویژگی های جمعیت شناختی, دانشجو

لینک کمکی