دانلود فایل word علم امام, تام یا محدود؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word علم امام, تام یا محدود؟ :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مشرق موعود

تعداد صفحات :26

علم ویژه و الهی امام, از جمله باورهای اساسی شیعه در مساله امامت به شمار می رود. قلمرو علوم امام از مباحث مهمی است که به سبب پیچیدگی مباحث آن مورد تفسیرهای گوناگون قرار دارد. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که علوم ائمه(ع) تام است یا محدودیت دارد؟ این بررسی در مهم ترین منابع روایی شیعه انجام شده است که سرچشمه مباحث این موضوع به شمار می آید. بررسی های این نوشتار, به این نتیجه انجامیده است که درباره هر یک از دو دیدگاه تام و محدود بودن علوم ائمه (ع) روایاتی قابل توجه و معتبر وجود دارد. به نظر می رسد این روایات قابل جمع هستند. مهم ترین شیوه های جمع این روایات عبارت اند از: عدم علم استقلالی و امکان علم تام غیراستقلالی, علم محدود تفصیلی و علم تام اجمالی, علم محدود فعلی و علم تام شأنی, محدودیت در بخشی از علوم و تام بودن در بخشی دیگر, محدودیت بنابر برخی شیوه ها و تام بودن بنابر برخی دیگر و تقیه آمیز بودن برخی روایات بیان کننده محدودیت علوم ائمه. از میان این شیوه ها تنها دو شیوه (علم اجمالی تام و علم تفصیلی محدود) و (علم شأنی تام و علم فعلی محدود), تحلیلی فراگیر از چگونگی جمع بین روایات این موضوع ارائه می کنند. این دو شیوه مکمل یکدیگرند.
کلید واژه: علم امام, قلمرو علوم ائمه (ع), علم شأنی, علم اجمالی, علم فعلی, علم تفصیلی

لینک کمکی