دانلود فایل word مدیریت از فرادست بر پایه مستندات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدیریت از فرادست بر پایه مستندات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مشرق موعود

تعداد صفحات :25

تعبیر امام غایب, از حرکتی در فضای دشوار و متفاوت خبر می دهد. او هدایت گری است که باید عرض عریض مسوولیت های امام را در شرایطی بر دوش بگیرد که گمنام و ناشناخته است. چنین مدیریتی چگونه ممکن می شود؟ این پژوهش بنا دارد تصویری اجمالی از این شیوه مدیریت ارائه کند؛ تصویری مبتنی بر مستندات روایی و تشرفات معتبر.مهم ترین یافته این پژوهش, درک حضور موثر امام در میان ماست. او را می بینیم, اما نمی شناسیم. او سرپرستی ما را رها نکرده و به فراموشی نسپرده است. با دست تدبیر اوست که جمع هایی شکل می گیرد و توطئه هایی خنثی می شود. اوست که در بزنگاه های زندگی فردی و اجتماعی دست گیر ماست تا اسیر مصیبت ها نشویم و به دست دشمن, از پای درنیاییم.
کلید واژه: غیبت, مدیریت پنهان, حجت غایب, ناشناختگی, تشرف

لینک کمکی