دانلود فایل word کیفیت افشا در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کیفیت افشا در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بررسیهای حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر شرکت های خانوادگی را از دریچه کیفیت افشا طی سال های 1385 تا 1390 ارزیابی کرده است و در نهایت به این سوال پاسخ می دهد که شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیر خانوادگی دارای کیفیت افشای بالاتری هستند یا خیر. در این پژوهش از امتیازهای اختصاص داده شده بورس اوراق بهادار و اقلام تعهدی اختیاری, برای عملیاتی کردن مفهوم کیفیت افشا استفاده شده است. شرکت های خانوادگی در این پژوهش شرکت هایی هستند که اعضای خانواده از نفوذ شایان توجهی برخوردار باشند. یکی از شرایط وجود نفوذ شایان توجه در شرکت ها, عضویت در هیات مدیره است. برای عضویت در هیات مدیره, درصد مالکیت اعضا حداقل برابر با 1 تقسیم بر تعداد کل اعضا به اضافه 1 تعیین شده است. یافته ها نشان از برتری نداشتن شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیر خانوادگی از دید کیفیت افشا می دهد. به بیان دیگر, عامل خانوادگی بودن رابطه معناداری با کیفیت افشا ندارد.
کلید واژه: اقلام تعهدی, شرکت های خانوادگی, کیفیت افشا

لینک کمکی