دانلود فایل word محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بررسیهای حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات :18

محافظه کاری, تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند, معنا شده است. این مقاله بر اساس الگوی بال, کوتاری و والری (2013) به بررسی وجود محافظه کاری شرطی در سود گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این الگو با استفاده از متغیرهای مالی اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام, اهرم, نوسان بازده سهام و متغیرهای سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی, به بررسی عدم تقارن زمانی سود در گزارشگری مالی شرکت های بورسی می پردازد. در نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی بر 1140 سال - شرکت مربوط به سال های 1384 تا 1391, شواهدی مبنی بر وجود واکنش نامتقارن سود نسبت به اخبار شرکت به دست نیامد. همچنین بر اساس الگوی بال و همکارانش (2013), در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, محافظه کاری شرطی وجود ندارد.
کلید واژه: عدم اطمینان, عدم تقارن زمانی سود, گزارشگری مالی محافظه کارانه, محافظه کاری شرطی

لینک کمکی