دانلود فایل word مقایسه اثرات مصرف روغن کلزا و روغن آفتابگردان بر شاخص های التهابی سرم در بیماران مبتلا به استئوپروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه اثرات مصرف روغن کلزا و روغن آفتابگردان بر شاخص های التهابی سرم در بیماران مبتلا به استئوپروز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :6

اهداف: اسیدهای چرب طولانی زنجیر امگا-3 مصرف شده از طریق رژیم غذایی می توانند سبب کاهش تولید IL-1, IL-6, IL-4 و TNF-a توسط سلول های مختلف شوند. استئوپروز مخصوصا در زنان یائسه خطر شکستگی استخوان را افزایش می دهد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثرات مصرف روغن کلزا با مصرف روغن آفتابگردان بر شاخص های التهابی سرم در بیماران مبتلا به استئوپروز صورت گرفت.روش ها: 40 بیمار مبتلا به استئوپروز در یک کارآزمایی بالینی از مراجعه کنندگان به مراکز بیماری های استخوان و مفاصل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بهمن ماه 1389 تا اردیبهشت ماه 1390 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران در دو گروه روغن کانولا و روغن آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها در قالب نرم افزار آماری SPSS 16 با آزمون های T زوجی و T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: کاهش معنی داری در فشارخون سیستولی در گروه آفتابگردان مشاهده شد (p=0.001). همچنین افزایش میزان 25 هیدروکسی کول کلسیفرول در گروه کانولا (p=0.03) و آفتابگردان (p=0.042) بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی دار بود. تفاوت شاخص های اینترلوکین -1, -4, -6 و TNF-a در هر دو گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی دار نبود.نتیجه گیری: مصرف روغن کانولا در مقایسه با روغن آفتابگردان تاثیری بر کاهش نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به استئوپروز ندارد.
کلید واژه: روغن کانولا, روغن آفتابگردان, اینترلوکین-1, اینترلوکین-4, اینترلوکین-6, فاکتور نکروزدهنده تومور - آلفا

لینک کمکی