دانلود فایل word عنوان فارسی: بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن پس از قرون وسطا (عنوان عربی: دراسة مجددة لعشرة أوامر فی التوراة والقرآن بعد القرون الوسطی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عنوان فارسی: بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن پس از قرون وسطا (عنوان عربی: دراسة مجددة لعشرة أوامر فی التوراة والقرآن بعد القرون الوسطی) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : معرفت ادیان

تعداد صفحات :18

چکیده فارسی:این مقاله درصدد بررسی ماهیت ده فرمان و تبیین ارزش آن از نظر محققانی همچون ابن تیمیه, ابن خلدون, سید قطب, ابوعبدالله قرطبی و فخررازی است. به گفته دانشمندان یهود, تورات مشتمل بر 613 حکم است. در میان این احکام, ده حکم اهمیتی ویژه دارند. این فرمان ها محور شریعت یهودند و همه احکام شریعت یهود در همین فرامین ریشه دارد. در واقع, قوم اسرائیل با پذیرفتن این فرمان ها با خدا هم پیمان شده است. تعبیر قرآن کریم از (الواح), اشاره به دو لوح شامل ده فرمان از کتاب مقدس است که در آیه 145 سوره اعراف به آنها اشاره شده است.نظر به اهمیتی که ده فرمان در نزد عالمان یهود یافت و اشارات دقیق و لطیفی که قرآن کریم به آن دارد, پس از قرون وسطا, حکما و متکلمان و محققانی همچون سید قطب, خطیب تبریزی, ابن تیمیه, ابن خلدون و دیگران با دیدگاه های متفاوت, به نقد و بررسی در این باره پرداختند که تفصیل این بحث در این مقاله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. چکیده عربی:الهدف من تدوین هذه المقاله هو دراسه ماهیه عشره أوامر وبیان أهمیتها من وجهه نظر بعض الباحثین من أمثال ابن تیمیه وابن خلدون وسید قطب وأبی عبد الله القرطبی والحکیم الفخر الرازی. یقول علما الیهود إن التوراه تتضمن 613 حکما وفیها عشره أحکام تحظی بأهمیه خاصه لأنها محور الشریعه الیهودیه وأن جمیع أحکام الشریعه الیهودیه تنبثق منها. والحقیقه أن بنی إسرائیل من خلال قبولهم هذه الأحکام قد تعاهدوا مع الله تعالی, والألواح التی أشار إلیها القرآن الکریم فی الآیه 145 من سوره الأعراف هی عشره ألواح تتضمن عشره أوامر من الکتاب المقدس.ونظرا العشره لأهمیه هذه الأوامر بین علما الیهود ونظرا لما تضمنته من قضایا دقیقه وظریفه أشار إلیها القرآن الکریم, لذا بعد القرون الوسطی تطرق بعض الحکما وعلما الکلام والباحثین إلی نقدها ودراستها, ومنهم سید قطب والخطیب التبریزی وابن تیمیه وابن خلدون وغیرهم, حیث تمحور موضوع هذه المقاله حول تفصیل آرا هؤلا العلما بالبحث والتحلیل.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: ده فرمان, تورات, قرآن, قرون وسطا (کلیدواژه عربی: الأوامر العشره, التوراه, القرآن, القرون الوسطی)

لینک کمکی