دانلود فایل word عنوان فارسی: (عهد) در کتاب مقدس و قرآن کریم (عنوان عربی: (العهد) فی الکتاب المقدس والقرآن الکریم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عنوان فارسی: (عهد) در کتاب مقدس و قرآن کریم (عنوان عربی: (العهد) فی الکتاب المقدس والقرآن الکریم) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : معرفت ادیان

تعداد صفحات :26

چکیده فارسی:(عهد) در کاربردهای قرآنی به معانی پیمان, فرمان و توصیه آمده است که این معانی سه گانه در متعهد ساختن انسان به تکلیف الهی قدر مشترک می یابند. عهد خداوند با انسان, دو صورت باطنی و قولی دارد. عهد باطنی خداوند با انسان, همان اعطای مقام امامت می باشد که مسبوق به افاضات الهی و تحقق حالتی درونی در انسان است که به واسطه آن اصطفا , عصمت, حقیقت عبودیت, کمال ارتباط و نزول وحی تحقق می یابد. عهد انسان با خداوند نیز دو صورت قولی و باطنی دارد: عهد قولی انسان در قبال خداوند و مردم قابل تصور است که همان مسوولیت پذیری است. عهد باطنی انسان عبارت از پایمردی در راه ایمان و التزام عملی به عقاید و تکالیف است. صرف نظر از اینکه عهد قدیم به طور مشخص به عهد باطنی خداوند با انسان نپرداخته, اما در خصوص عهد قولی خداوند و نیز عهد انسان با خدا, با تعالیم قرآن در کلیات مشترک است. برخلاف عهد جدید که مناسک شرعی را عامل تقرب به خدا نمی داند, بلکه ایمان به مسیح و حقیقت تصلیب را, موجب اتحاد انسان با مسیح و عامل رستگاری انسان بر می شمارد. چکیده عربی:(العهد) فی المصطلح القرآنی یعنی العقد والأمر والوصیه, وهذه المعانی الثلاثه تشترک فی تعهد الإنسان بأدا التکالیف الدینیه. وعهد الله تعالی مع الإنسان له هیئتان, إحداهما باطنیه والأخری لفظیه, أما العهد الباطنی الذی قطعه الله عز وجل مع الإنسان هو منحه مقام الإمامه الذی یکون مسبوقا بالفیض الإلهی وتحقق حاله باطنیه فی الإنسان وبواسطه ذلک یتحقق الاصطفا والعصمه وحقیقه العبودیه وکمال الارتباط ونزول الوحی. أما عهد الإنسان مع الله تبارک وتعالی فهو یتجلی فی هیئتین, إحداهما لفظیه والأخری باطنیه. فالعهد اللفظی للإنسان أمام الله تعالی والناس یمکن تصوره لأنه یعنی تقبل المسؤولیه, والعهد الباطنی للإنسان فهو عباره عن الصمود فی طریق الإیمان والالتزام العملی بالمعتقدات والتکالیف. وبغض النظر عن أن العهد القدیم لم یتطرق بشکل واضح إلی عهد الله الباطنی مع الإنسان, ولکنه یشترک بشکل عام مع تعالیم القرآن الکریم بالنسبه إلی کلیات العهد اللفظی لله تعالی وکذلک عهد الإنسان مع الله عز وجل, وهو علی خلاف العهد الجدید الذی لا یعتبر المناسک الشرعیه بأنها سبب للتقرب إلی الله, بل یری أن الإیمان بالمسیح وحقیقه الصلیب تؤدی إلی اتحاد الإنسان مع المسیح وهو یعد سببا لفلاح الإنسان.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: عهد, خدا, انسان, عهد قدیم, عهد جدید, قرآن کریم (کلیدواژه عربی: العهد, اله, الإنسان, العهد القدیم, العهد الجدید, القرآن الکریم)

لینک کمکی