دانلود فایل word انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP در محیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP در محیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیایی سرزمین

تعداد صفحات :21

برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی در دشت های مناطق خشک و نیمه خشک کشور باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها به روش پخش سیلاب راهکاری است که با آن می توان حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش داد. در این پژوهش سعی شده است با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process), مناسب ترین عرصه ها را برای عملیات پخش سیلاب با هدف تغذیه مصنوعی در منطقه آبید- سربیشه گتوند شناسایی کرد. بدین منظور, ابتدا هفت عامل موثر- شیب, نفوذپذیری, کیفیت سیلاب, ضخامت آبرفت, قابلیت انتقال, تراکم زهکشی و کاربری اراضی- منطقه مورد مطالعه, در محیطGIS آماده سازی و با روش AHP وزن هر عامل محاسبه گردید. سپس با استفاده از توابع تحلیلیGIS و وزن های اکتسابی هر لایه در روش AHP نقشه عوامل موثر در مکانیابی با همدیگر تلفیق و نقشه نهایی در چهار کلاس تناسب بالا تا نامناسب تهیه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عرصه های با تناسب بالا جهت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب اغلب در واحد ژئومورفولوژی مخروط افکنه و شیب کمتر از 3 درصد قراردارند. کنترل زمینی نتایج نشان از انطباق بالای مکانیابی با این روش و پروژه های اجرا شده با هدف تغذیه مصنوعی در این منطقه می باشد.
کلید واژه: پخش سیلاب, آبخوان, تغذیه مصنوعی, آبید-سربیشه, گتوند, AHP

لینک کمکی