دانلود فایل word تاثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد کاربردی

تعداد صفحات :28

سرمایه گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد,لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل موثر بر آن حایز اهمیت است.مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت, بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا, در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و بر اساس آمارهای سری زمانی 89-1353 از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی, اخذ گردید.در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تاثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی, مالیات برشرکت ها, تورم, نرخ بهره, تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی برسرمایه گذاری بخش خصوصی, با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرم افزار Eviews, برای اقتصاد ایران, برآورد گردید.سرمایه گذاری بخش دولتی, مالیات برشرکت ها, تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما تسهیلات, سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی, تاثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری ومالیات برشرکت ها, اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکتها, تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی, سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول, استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی, اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد,در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند موثر واقع گردد.
کلید واژه: مالیات بر شرکت ها, نرخ مالیات, نرخ موثر مالیات, پایه مالیاتی

لینک کمکی