دانلود فایل word بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه :


تعداد صفحات : 42

در برخی کشورهای در حال توسعه, تورم همچنان یک مساله مزمن و غیر قابل اجتناب بنظر می رسد. دولت‌ها برای تورم-زدایی یا تعدیل نرخ تورم, نگران قربانی شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و از دست دادن منابع مالی حاصل از مالیات تورمی هستند. لذا در پی‌ریزی سیاست‌های ضدتورمی مفهومی تحت عنوان نسبت فداکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. نسبت فداکاری, زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش در تورم اندازه گیری می‌کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری 31 کشور در حال توسعه, با استفاده از متوسط داده‌های تورم, نااطمینانی تورمی و درجه باز بودن اقتصاد طی دوره‌ی 2015-1981 است. نااطمینانی تورمی با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم‌یافته مدلسازی شده‌است. نتایج حاکی از وجود رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین تورم و نااطمینانی تورمی با نسبت فداکاری است, به نحوی که تاثیرگذاری نااطمینانی بیشتر از تورم بر نسبت فداکاری است. همچنین در این مطالعه درجه باز بودن اقتصاد نتوانسته است نقشی در توضیح نسبت فداکاری ایفا کند و از لحاظ آماری بی-معنی است. تورش‌ها و نااطمینانی تورمی سرعت تورم‌زدایی را کاهش می‌دهد که این امر منجر به پیدایش چسبندگی دستمزدهای اسمی و قیمت‌ها می‌شود و نسبت فداکاری را بزرگ‌تر می‌کند. لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران سیاست‌های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش حقیقی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی و نا-اطمینانی‌ها دنبال نمایند.

لینک کمکی