دانلود فایل word تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان‌های حمایت کننده از پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان‌های حمایت کننده از پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی :


تعداد صفحات : 40

پژوهش و فناوری اغلب نیازمند حمایت بوده و در این راستا در اغلب کشورها, سازمان‌ها یا نهادهایی برای حمایت مالی و غیر مالی از فعالیت‌های پژوهش و فناوری شکل می‌گیرد. عدم وجود نگرش جامع و یکپارچه برای هدایت پروژه‌های پژوهش و فناوری در این سازمان‌ها منجر به ناکارآمدی فعالیت‌های انجام شده در حمایت از پژوهش و فناوری گردیده است. هدف از این مقاله تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در یکی از سازمان‌های حمایت کننده از پژوهش و فناوری از طریق ارائه یک الگوی تفضیلی از مراحل تکامل دستاوردهای پژوهش و فناوری به منظور فراهم کردن بستر پیاده سازی نظام مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان مورد مطالعه است. روش تحقیق مورد استفاده «مطالعه موردی بسط یافته» بوده و در راستای اجرای تحقیق حوزه فعالیت‌های مورد حمایت این سازمان مطابق با فرآیند ایده تا بازار در چهار حوزه شامل حوزه‌های ایده پردازی, پژوهشی, توسعه فناوری و تجاری سازی تقسیم‌بندی شد. سپس انواع ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از مراحل تعریف گردید و شیوه حمایت سازمان حمایت کننده از پژوهش و فناوری در این حوزه‌ها تعریف و نحوه تسهیم مالکیت و منافع دستاوردها نیز تعیین شد. در پایان به نتیجه‌گیری و اشاراتی در خصوص ویژگی‌های مدل پرداخته شده است.

لینک کمکی