دانلود فایل word واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی :


تعداد صفحات : 41

براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش‎های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته‌اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک, سخت‎گیری کیفری, حداقلی حقوق جزا, مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه‎ ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران, از یکسو به‌صورت متشتت, مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا‌‌زسوی دیگر بین شبکه‎های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز‌افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت, به‌ویژه از‌سوی مراجع قضایی شده است. از‌این‌رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی‌سازی تکنیک‌های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده, بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف‌انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب‌شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج‌گانه گفته شده, راه‎حلی با محتوای مختلط و جامع, به‌عنوان راهبردی قابل تحقق, مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود

لینک کمکی