دانلود فایل word ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی :


تعداد صفحات : 32

بهره‌وری از مفاهیمی است که می‌توان با رویکردهای مختلفی مانند اقتصادی, مدیریتی, اخلاقی, سیاسی و ... به تحلیل آن پرداخت که سطح تحلیل هر‌کدام نیز متفاوت است و پژوهش‌های گذشته نیز در سطح فردی, خانوادگی, گروهی, سازمانی و یا ملی به بررسی آن پرداخته‌اند. هدف مقاله حاضر استخراج ابعاد بهره‌وری بر‌اساس آموزه‌های دینی با رویکردی مدیریتی و ملی است. روش انجام این پژوهش, کیفی با رویکرد استقرایی است. به‌منظور استخراج مطالب, از روش تحلیل محتوا استفاده شده و منابع مورد بررسی کتب نهج‌البلاغه و میزان‌الحکمه است. نتایج به‌دست‌آمده بر‌اساس داده‌های پژوهش بیانگر دو سطحِ فردی و مدیریتی و چهار بعد است. در سطح فردی, هر شخص باید ظرفیت‌هایی را در ذهن و رفتارخویش به‌وجود آورد. در بُعد ذهنی نگرش‌هایی مانند خیرخواهی, ایثار و ... به ذهنیت فرد نسبت به جهان خارج مربوط می‌شود که بستر اولیه خلق بهره‌وری ماست. در بُعد رفتاری (عینی) باید تعاملات بین‌فردی سامان پیدا کند؛ مانند تلاش برای امرار معاش, برنامه‌ریزی روزانه و دوری از سستی و تنبلی. در سطح مدیریتی نیز توصیه‌هایی برای مدیران و مسئولان آورده شده است که با رعایت آن می‌توان فضای کلی جامعه را سالم و حامی بهره‌وری کرد. این توصیه‌ها نیز به دو بُعد ذهنی و رفتاری تقسیم می‌شوند.

لینک کمکی