دانلود فایل word سنجش و تبیین طرد اجتماعی مهاجران خارجی در کلانشهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنجش و تبیین طرد اجتماعی مهاجران خارجی در کلانشهر اصفهان :


تعداد صفحات : 42

فرآیند طرد و ادغام اجتماعی مهاجران خارجی همواره عامل مهمی در نظم اجتماعی کشور میزبان است و در صورت عدم ادغام مناسب در جامعه, این گروه‌ها به طور بالقوه تهدیدی برای نظم و امنیت خواهند بود. از این‌رو, بررسی وضعیت طرد و ادغام اجتماعی آنها و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند در تدوین بهتر سیاست‌های مرتبط با مهاجران اثرگذار باشد. به این منظور, طرد و ادغام مهاجران افغان و عراقی مقیم کلانشهر اصفهان در پیوند با دسترسی به فرصت‌های اجتماعی اقتصادی و در مقایسه با ساکنان بومی‌ این شهر سنجش و تبیین گردید. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل خانوارهای مهاجر و غیر مهاجر ساکن مناطق چهارده‌گانه شهر اصفهان است. روش تحقیق کمی- کیفی و شیوه‌ی نمونه‌گیری ترکیبی از نمونه‌گیری‌های نظری, خوشه‌ای چندمرحله‌ای و هدفمند است. حجم نمونه‌ی منتخب شامل232 خانوار( مهاجر خارجی و بومی) است و در تحلیل آماری داده‌ها, آزمونهای تفاوت, همبستگی و معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای spss و لیزرل به کار گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد مهاجران دسترسی کمتری به منابع دارند و در مقایسه با بومی‌ها تبعیض و طرد اجتماعی شدیدتری دارند و نه تنها با وجود گذر زمان, تبعیض‌های اجتماعی قومی از بین نرفته بلکه مهاجران با سکونت در محله‌های محروم, طرد اجتماعی را با طرد فیزیکی تجربه کنند. با این اوصاف, لازم است دولت با حمایت‌های اقتصادی و آموزشی مهاجران, کاهش فاصله‌ی اقتصادی و اجتماعی مهاجران- غیرمهاجران و فرهنگ‌سازی در راستای پذیرش اجتماعی آنها از ایجاد بی‌نظمی‌های اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.

لینک کمکی