دانلود فایل word مقایسه نتایج حاصل از پیش بینی شبیه سازی عددی و واقعیت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت حاجی آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه نتایج حاصل از پیش بینی شبیه سازی عددی و واقعیت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت حاجی آباد) :


تعداد صفحات : 18

واژه Post Audit یا بررسی بعدی پیش بینی یک مدل عددی, در واقع مقایسه پیش بینی مدل با داده‌های واقعی, حداقل چند سال بعد از انجام پیش بینی می‌باشد. این بررسی, اطلاعات با ارزشی در رابطه با استفاده از مدل عددی در پیش بینی استرس‌های وارده به سیستم آبخوان فراهم می‌نماید و می‌تواند به عنوان یک راهنما جهت بهبود توانایی مدل در پیش بینی به کار رود. در این مطالعه پیش بینی مدل عددی آب زیرزمینی آبخوان حاجی آباد مورد ارزیابی قرار گرقته است. آبخوان حاجی‌آباد جز زیر حوزه رودخانه کل محسوب می‌شود و در قسمت جنوبی محدوده مطالعاتی حاجی‌آباد قرار گرفته است, این محدوده مطالعاتی در فاصله 160 کیلومتر شمال بندرعباس واقع شده است. مدل عددی این آبخوان در حالت ناپایدار برای سال آبی 1387-1386 اجرا گردیده است. مدل مذکور برای پیش‌بینی سطح آب دریک بازه زمانی 5 ساله (1394-1389) بکار گرفته شده است. با توجه به در دسترس بودن داده‌های واقعی سطح آب این دوره (1394-1391), نتایج حاصل از مدلسازی با سطح واقعی آب زیرزمینی در چاه‌های مشاهده‌ای مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که به طور متوسط به مقدار 35/1 متر خطا در پیش بینی سطح آب صورت گرفته است. مهمترین عامل این خطا را می‌توان به انجام پیش بینی مدل برای حالت ترسالی نسبت داد و این در حالی است که در واقعیت شرایط خشکسالی بر منطقه حکمفرما بوده است. عوامل موثر دیگر در این خطا ناشی از طراحی نادرست مدل مفهومی و عدم در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل مفهومی در شبیه سازی محدوده مطالعاتی می‌باشد.

لینک کمکی