دانلود فایل word تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و نقش آن در مهاجرت‌های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و نقش آن در مهاجرت‌های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان :


تعداد صفحات : 16

دست‌یابی به توسعه همه جانبه نیازمند توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تمامی نواحی می‌باشد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان و نقش آن در مهاجرت های روستایی پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی, روش تحقیق توصیفی- تحلیلی, روش گردآوری اطلاعات با استفاده مطالعات کتابخانه ای و جهت تجزیه و تحلیل و تجزیه اطلاعات بدست آمده از روش های تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 7 شهرستان استان زنجان می باشد. یافته­های تحقیق نشان می دهد, به طور کلی استان زنجان جز استان­های مهاجرفرست کشور محسوب شده و در میان 17 استان مهاجر فرست کشور در رتبه 12 قرار دارد. نتایج نشان می­دهد, عامل کالبدی, اقتصادی و کشاورزی با مقدار ویژه 33.180 و 58 درصد توجیح واریانس مهم­ترین عامل در توسعه یافتگی شهرستان­های استان زنجان می­باشد. همچنین نتایج نشان می­دهد, شهرستان­های زنجان و ابهر توسعه یافته­ترین و شهرستان­های خرم دره و طارم و ماه نشان توسعه نیافته­ترین شهرستان­های استان و در رتبه­های 5 و 6 و 7 از نظر توسعه یافتگی قرار دارند. شهرستان­های زنجان و خدابنده توسعه یافته­ترین و شهرستان­های ماه نشان و خرمدره کم توسعه ترین شهرستان ها در بخش اقتصادی می­باشد. شهرستان­های زنجان و ابهر توسعه یافته­ترین و شهرستان های ایجرود و طارم توسعه نیافته­ترین شهرستان­ها در بخش کالبدی می­باشد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد, میان توسعه یافتگی شهرستان­های استان زنجان و میزان مهاجرت­ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد, به عبارتی دیگر شهرستان­هایی که از نظر سطح توسعه در وضعیت پائین قرار داشتند, دارای مهاجرت بیشتری بوده­اند.

لینک کمکی