دانلود فایل word تحلیل مؤلفه‌های مؤثر درتقویت پیوندهای روستایی- شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه‌ای در مدل‌های F’ANP وAHP (مورد: بخش انزل- شهرستان ارومیه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیل مؤلفه‌های مؤثر درتقویت پیوندهای روستایی- شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه‌ای در مدل‌های F’ANP وAHP (مورد: بخش انزل- شهرستان ارومیه) :


تعداد صفحات : 16

پیوندهای روستایی- شهری تمام روابط اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و تکنولوژِیکی میان شهر و روستا را در بر می­گیرد. نادیده گرفتن این روابط در برنامه­ریزی­های توسعه‌ای کشور, عدم توازن توسعه را در پی داشته است.. در رابطه با تبیین روابط شهر و روستا نظریات مختلفی از جمله روابط مرکز- پیرامون, قطب رشد مطرح شده است. در بیشتر این نظریات توسعه روستا منوط به توسعه شهر شده است. اما در دیدگاه شبکه منطقه­ای بر خلاف سایر دیدگاه­ها, روستاها نیز چون شهرها با توجه به پتانسیل خود نقش فعالی را در شبکه­ای از ارتباطات منطقه­ای در دستیابی به توسعه ایفا می­نمایند. هدف این تحقیق تحلیل ساختارهای مؤثر بر پیوندهای روستایی-شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه­ای در بخش انزل شهرستان ارومیه می­باشد. از این­رو پس از بررسی متون نظری و تجربی مرتبط شاخص­های مؤثر در پیوندهای روستا- شهری استخراج و با استفاده از مدلF’ANP (ترکیب دو مدل تحلیل عاملی و تحلیل شبکه­ای) وAHP (تحلیل سلسله مراتبی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل AHP با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از کارشناسان و تحلیلF’ANP نیز بر اساس داده­های موجود در پایگاه­های اطلاعاتی صورت گرفت. بر اساس نتایج مدل F’ANP, میزان برخورداری از منابع آب با ضریب 157/0, انسجام اجتماعی با ضریب 086/0 و نرخ مهاجرت با ضریب 086/0 و همچنین بر اساس نتایج مدل AHP نیز میزان برخورداری از منابع آب با ضریب 271/0, نرخ باسوادی با ضریب 093/0 و سطح فناوری مورد استفاده با ضریب 072/0 مهم­ترین مؤلفه­های مؤثر بر پیوندهای روستایی- شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه­ای در منطقه مورد مطالعه می­باشند.

لینک کمکی