دانلود فایل word ارزیابی نقش و عملکرد رسانه ها بر توسعه گردشگریِ ورزشی در استان آذربایجان شرقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی نقش و عملکرد رسانه ها بر توسعه گردشگریِ ورزشی در استان آذربایجان شرقی :


تعداد صفحات : 20

در زمینه ارزیابی نقش و عملکرد رسانه­ها در توسعه گردشگری ورزشی, بررسی میزان تحقق وظایف کلی رسانه­ها در رابطه با توسعه گردشگری ورزشی و همچنین نقش هر کدام از رسانه ها بصورت جداگانه در انجام وظایف مذکور, دو مبحثی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. استان آذربایجان شرقی با مرکزیت شهر تبریز از طرفی به دلیل دارا بودن جاذبه های و ظرفیت های مختلف گردشگری از جمله گردشگری ورزشی, به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال 2018 شناخته شده است و از سوی دیگر از رسانه­های مختلف و فعال محلی نیز برخوردار است. این پژوهش از لحاظ هدف, کاربردی و از نظر روش, توصیفی (همبستگی) است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز جهت تجزیه ‌و تحلیل‌های مدنظر تحقیق, از روش های اسنادی و میدانی در قالب توزیع پرسشنامه (بین 106 نفر از کارشناسان و متخصصان مربوطه) استفاده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها, از سنجش­های آماری در نرم‌افزار SPSSبهره گرفته شده است. نتایج نشان داد به جز دو مؤلفه اطلاع رسانی و پخش سریع و دقیق اخبار در زمینه رویدادهای ورزشی و پوشش رسانه ای رویدادهای مهم ورزشی, که رسانه های مورد بررسی در آنها عملکرد نسبتاً موفقی داشته اند, در سایر مؤلفه ها, عملکرد رسانه ها ضعیف بوده است. همچنین مشخص شد که مؤلفه آگاه­سازی و شفاف­سازی در تبیین و تحلیل مسائل و مشکلات توسعه گردشگری ورزشی و به چالش کشیدن مسئولان, ارگان ها و نهادهای مربوطه در این زمینه, اثرگذارترین عاملی است که می‌توانند موجب توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی شود. در نهایت معلوم گشت که در بین رسانه­های مورد بررسی, تلویزیون با اختلاف معنی داری, بهترین عملکرد و رادیو نیز ضعیف ترین عملکرد را در زمینه ترویج و توسعه گردشگری ورزشی در استان داشته اند.

لینک کمکی