دانلود فایل word تحلیل عوامل مؤثر بر الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری (مورد مطالعه: کلانشهر ارومیه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیل عوامل مؤثر بر الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری (مورد مطالعه: کلانشهر ارومیه) :


تعداد صفحات : 18

الحاق روستاها به شهرها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان در دهه‌های اخیر است که تحت تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل همانند نحوه تقسیمات کشوری و بعضاً تصمیمات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی به بررسی الحاق سکونتگاه‌های روستاییِ پیراشهری به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری در کلانشهر ارومیه بپردازد. سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر ارومیه تا شعاع 7 کیلومتری, بر اساس مؤلفه ارتفاع به پنج طبقه تقسیم شده‌اند. 85/71 درصد از روستاها در گروه اول, 39/20 درصد در گروه دوم, 82/5 درصد در گروه سوم و 94/1 درصد در گروه چهارم جای گرفته‌اند. در گروه پنجم با ارتفاع 2201- 1924 متر, هیچ روستایی واقع نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش‌ تحقیق, کیفی است. در این راستا برای انجام عملیات تحقیق از مطالعه موردی استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش, متخصصان و کارشناسان سازمان‌های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری, استانداری, فرمانداری, سازمان جهاد کشاورزی, دهیاری و ...) بوده‌اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به ‌صورت غیراحتمالی با تکیه‌ بر روش گلوله برفی بوده است. تعداد افراد مصاحبه ‌شونده یا حجم نمونه برابر 42 نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) بوده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تئوری زمینه‌ای به عنوان رویکردی از روش‌شناسی کیفی, تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که نخست, الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر, به عنوان فرآیندی پیچیده, چندبعدی و متناسب با شرایط مکانی و زمانی, تحت تأثیر مستقیم نظام تقسیمات سرزمینی متمرکز ایران عمل می‌کند. سپس تقسیمات سرزمینی متمرکز در قالب عواملی همچون ضعف تقسیمات کشوری, همجواری جغرافیایی, مدیریت ناکارآمد و نظام اقتصادی متمرکز بستر را برای مهاجرت به روستاهای حاشیه کلانشهر فراهم نموده و موجب الحاق روستاها به شهر ارومیه شده است. در نهایت, تضعیف بنیان‌های فعالیت و اقتصاد روستایی, تفرق مدیریت روستایی, شکل‌گیری فضاهای زیست غیررسمی و تغییرات سرمایه اجتماعی عمده‌ترین پیامدهای الحاق روستاها به شهر ارومیه است.

لینک کمکی