دانلود فایل word برنامه‌ریزی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی ایران؛کاربرد تکنیک برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برنامه‌ریزی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی ایران؛کاربرد تکنیک برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP) :


تعداد صفحات : 16

تغییرات اقلیمی به عنوان چالشی غیرقابل اجتناب جنبه­های مختلف زیست طبیعی و انسانی را تحت تأثیر خود قرار می­دهد. یکی از بخش­هایی که وابستگی بسیار شدیدی به این­گونه تغییرات دارد بخش کشاورزی است. تأثیرپذیری این بخش و بالتبع توسعه آن از این تغییرات به معنای تغییر در تولید و در پی آن قیمت محصولات و درآمد کشاورزان بوده و برنامه­ریزی در این زمینه را ضرورت می­بخشد. در این مطالعه با استفاده از داده­های مربوط به تولید پنج محصول عمده زراعی ایران و همچنین داده­های آب و هواشناسی طی سال­های 1394-1379 به بررسی تأثیر اثرات تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی ایران و نحوه­ی برنامه­ریزی مناسب جهت مواجهه با این تغییرات پرداخته شده است. از این­رو با در نظر گرفتن چهار سناریوی اقلیمی متفاوت و با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) این هدف جهت 20 سال بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد دو سناریوی تغییر توامان اقلیم و تغییر اقلیم به ترتیب بیشترین اثر را بر شاخص­های مورد بررسی داشته­اند. بر اساس این نتایج در سناریوهای 1 الی 4 به ترتیب سطح زیرکشت 8/1965, 14/1416, 9/1972 و 7/1414 هزار هکتار, متوسط درآمد خالص 6/12853, 9/10842, 1/12879 و 52/10837 میلیارد تومان و قیمت متوسط هر تن محصولات 07/8, 9/9, 06/8 و 91/9 میلیون تومان خواهد بود. برنامه­ریزی جدی و فوری در زمینه مدیریت آب, تغییر در برنامه­ریزی­های کلان مدیریت کشاورزی و تغییر در سیاست­گذاری­های بخش اقتصاد کشاورزی از جمله پیشنهادهایی است که جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت اثرات منفی آن بر توسعه کشاورزی ارائه شده است.

لینک کمکی