دانلود فایل word پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو :


تعداد صفحات : 18

ادراک ارسطو از این همانی در سه شکل این همانی نوعی, جنسی و عددی خلاصه می­شود. شرط اساسی در مورد سخن گفتن درباره‌ هر نوع نسبت و حمل این است که هر شی خودش باشد و در بستر زمان و تغییرات لایتغیر باشد, لذا ما با وضع اصل این‌همانی به صورت شناخته شده و منطقی آن (الف=الف) روبرو هستیم. ارسطو با وضع منطق و برتری نهادن این همانی عددی بر سایر انواع این همانی زمینه­ساز برداشتی خاص از عالم است. پس از ارسطو عالم ذهن و تفکر منطقی رفته رفته, عالم و تفکری غالب گردید. نقش اصل این همانی در این بین, متعیّن کردن و شکل بخشیدن به وجود منطقی است. با برتری این همانی عددی و در واقع قوام اصل این همانی به عنوان برابری هر چیزی با خودش, ماهیت مقولات دیگر نه به عنوان مقولات وجود, بلکه مقولاتی با ماهیتی ذهنی ـ منطقی محسوب می­شوند. در این پژوهش نشان داده می­شود که با ادراکی عددی از اصل این همانی و تعریف این همانی به برابر بودن هر چیز با خودش و عطف توجه به صرفا صورت منطقی این گزاره, ماهیت مقولات, ماهیتی ذهنی ـمنطقی می­گردد. گرچه در ارسطو مقولات, مقولات وجود هستند, اما تعریف و تسلط اصل این همانی به صورت الف=الف, باعث می­گردد تا توجه صرفا به صورت منطقی این اصل معطوف گردد و از بار و مایه هستی­شناختی تهی گردد. لذا برداشت خاصی از اصل این همانی در طول تاریخ, منجر به شکل گرفتن ماهیت ذهنی ـ منطقی مقولات می­شود.

لینک کمکی