دانلود فایل word تبیین معنایی گزاره‌های شرطی در منطق رواقی-مگاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبیین معنایی گزاره‌های شرطی در منطق رواقی-مگاری :


تعداد صفحات : 25

گزاره­های شرطی به عنوان یکی از وجوه اساسی ساختار منطق رواقی- مگاری­ها, از سوی منطق­دانان این نحله منطقی به انحا متفاوتی تعریف شده­اند و شرایط صدق این گزاره­ها آنها را با تعابیر معنایی متفاوتی قرین ساخته است. در این مقاله نخست سعی شده است در خصوص تمایز ساختاری منطق رواقی- مگاری با منطق ارسطویی به اجمال, مطالبی ذکر شده و جایگاه گزاره­های شرطی در این نظام منطقی روشن شود؛ سپس با برشمردن انواع گزاره­های شرطی و شرایط صدقشان در منطق رواقی-مگاری و تطبیق و مقایسه آنها با تعاریف جدید استلزام در منطق جدید به توصیف معنایی امروزین این گزاره­ها پرداخته شود. غالب پژوهشگران در این حوزه به ارزیابی استلزام­های رواقی-مگاری در پرتو تطابق یا عدم تطابقشان با تعاریف استلزام مادی, استلزام اکید و قانون­های طبیعی اهتمام داشته­اند و ما در این مقاله با استناد بر این آرا و ارزیابی­ها در پی بررسی و تحلیل معنایی گزاره­های شرطی رواقی- مگاری برآمده­ایم.

لینک کمکی