دانلود فایل word عصبیت رسانه‌ای در تمدن نوین اسلامی و آینده بدیل رسانه ها؛ گذار از رسانة دولت‌محور به رسانة تمدنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عصبیت رسانه‌ای در تمدن نوین اسلامی و آینده بدیل رسانه ها؛ گذار از رسانة دولت‌محور به رسانة تمدنی :


تعداد صفحات : 45

مطالعات تاریخ رسانه نشان داده است که رسانه‌ها صرف‌نظر از نوع و شکل آنها و مدرن یا سنتی بودن, این قابلیت را دارند که در هرگونه حرکت و تحول اجتماعی, از جمله پیشران‌ها باشند. این مقاله به بررسی الزامات ساختاری و محتوایی رسانه, هم در زمینه‌سازی و هم در چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی می‌پردازد. مقاله می‌کوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اگر قرار است رسانه‌ها در زمینه‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی پیشران و یاریگر باشند, از نظر ساختاری و محتوایی از کدام ویژگی‌ها باید برخوردار باشند؟ ازآنجاکه نوع و عملکرد رسانه در مقیاس محلی با نوع و عملکرد آن در مقیاس ملی و در اینجا تمدنی متفاوت است, انتظار می‌رود نوع و عملکرد رسانه در مقیاس تمدن نوین اسلامی نیز در تراز چنین تمدنی عمل کند. طرح مفهوم «رسانه‌های تمدنی» ازیک‌سو, و تبیین ویژگی‌های آن, نظیر برخوردار بودن از رویکرد تمدنی, حرکت در مسیر وحدت‌آفرینی در عین کثرت, توحیدگرایی, عدالت‌محوری, پیشرفت‌گرایی, نفی سلطه و... به‌لحاظ محتوایی ازسوی‌دیگر, و نیز طرح مفهوم «عصبیت رسانه‌ای»[1] برمبنای خصلت‌هایی همچون هم‌گرایی, یاریگری, و نیز تعلق خاطر رسانه‌ای فراگیر و... برپایه اصول و مبانی اعتقادی, به‌جای منافع رسانه‌ای, گروهی, ملی, منطقه‌ای, نَسَبی, طایفه‌ای و قومیتی ازسوی سوم, مهم‌ترین یافته‌های این مقاله است. مقاله برای گردآوری داده‌های پژوهش از روش اسنادی, و نیز برای تحلیل داده از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته است. 1- به‌کارگیری دو مفهوم «رسانه‌های تمدنی» و «عصبیت رسانه‌ای» برای نخستین‌بار و از نوآوری‌های مقاله است.

لینک کمکی