دانلود فایل word سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی :


تعداد صفحات : 10

با انتشار حجم عظیمی از خبرها بر روی اینترنت و تمایل بیشتر کاربران به سرویس‌های خبری تحت وب, نیاز به یک سیستم پیشنهاد دهنده خبر ضروری می‌باشد. خبرها برای آنکه قابل توجه باشند سرویس‌های خبری از تعدادی معیار به نام ارزش‌ خبر استفاده می‌کنند و مکان کاربر نقش موثری در بررسی این معیارها دارد. در این مقاله LONEF یک سیستم پیشنهاد دهنده خبر با ساختار دو مرحله ارائه شده است. در مرحله اول با توجه به مکان کاربران, خبرها اولویت‌دهی می‌شوند و مرحله دوم با در نظر گرفتن خصوصیاتی همچون اولویت مکانی, تازگی , اعتبار منبع خبر , اولویت گروهی و محبوبیت, خبرها پیشنهاد داده می‌شوند. برای کاهش ابهامات این خصوصیات از دو سیستم در منطق فازی شامل استنتاج فازی ممدانی و تصمیم گیری مبتنی بر مورد استفاده شده است. در سیستم استنتاج فازی ممدانی سعی شده است با بهینه سازی در انتخاب قوانین و توابع عضویت سرعت سیستم بهبود داده ‌شود و همچنین به علت پیاده‌سازی‌ مبهم بازخوردهای کاربران در پیشنهاد دهنده‌های موجود یک سیستم تصمیم گیری بکار رفته شده است تا بتوان رفتار کاربران را بهتر بازنمایی کرد. میزان کارایی دیدگاه ارائه شده در این پژوهش از طریق نتایج آزمایش‌های مختلف بر روی مجموعه خبری نمایش داده شده است.

لینک کمکی