دانلود فایل word طراحی کنترلر فیدبک خروجی برای سیستم‌های چند عاملی با دینامیک ناهماهنگ در حضور نامعینی پارامتری و اغتشاش خارجی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحی کنترلر فیدبک خروجی برای سیستم‌های چند عاملی با دینامیک ناهماهنگ در حضور نامعینی پارامتری و اغتشاش خارجی :


تعداد صفحات : 21

مطالعه حاضر به ردیابی عامل مرجع یک سیستم چندعاملی درون شبکه و متأثر از تأخیر زمانی بازه‌ای متغیر با زمان دارای نامعینی و در حضور اغتشاش می‌پردازد. در این مطالعه گراف ارتباطی بین عاملها, مستقیم فرض شده و با استفاده از یک روش تقسیم‌بندی بازه تأخیر, ضرایب غیرخطی‌ای که از نامعادله جنسن مشتق می‌گردند, تخمین زده شده و در نهایت با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی محدب شرایط پایداری با کمترین محافظه کاری به دست می‌آیند. در این روش از فیدبک خروجی به منظور ردیابی عامل مرجع و پایداری مقاوم سیستم حلقه بسته بهره گرفته شده است. با در نظر گرفتن اغتشاش و نامعینی در سیستم, استفاده از روش در کنار طراحی فیدبک خروجی پویا به نتایج بهتر در ردیابی عامل مرجع منجر گردیده است که کارآیی طراحی صورت گرفته در شبیه سازی‌ها مشهود است.

لینک کمکی