دانلود فایل word طراحی و شبیه سازی همزمان کنترل کننده های پایدارساز سیستم قدرت سینرجتیک و خازن سری کنترل شده با تریستور در سیستم قدرت چند ماشینه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحی و شبیه سازی همزمان کنترل کننده های پایدارساز سیستم قدرت سینرجتیک و خازن سری کنترل شده با تریستور در سیستم قدرت چند ماشینه :


تعداد صفحات : 16

پایدارسازهای سیستم قدرت (PSSs) به طور معمول برای میراسازی گشتاور ژنراتور سنکرون استفاده می‌شوند تا به وسیله‌ی تولید سیگنال‌های کنترل تکمیلی برای سیستم تحریک ژنراتور, این نوسانات را کاهش دهند. در این مقاله به منظور میراسازی نوسانات الکترومکانیکی و غلبه بر مشکلات حاصل از تقریب خطی سیستم غیرخطی که پایداری سیستم را در یک همسایگی از شرایط تعادل محدود میکند, از یک پایدارساز سیستم قدرت غیرخطی مبنی بر تئوری کنترل سینرجتیک و کنترل کننده خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) به طور همزمان استفاده شده است. ترکیب سینرجتیک پایدارساز سیستم قدرت کاملا بر اساس یک مدل غیرخطی ساده شده ی سیستم ارائه می گردد. برای بررسی تاثیرگذاری همزمان این کنترل کننده ها شبیه سازی در سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه و تحت اغتشاشات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که عملکرد همزمان TCSC و پایدارساز سیستم قدرت سینرجتیک (SPSS) ظرفیت بسیار بالایی را برای میرایی نوسانات و بهبود پایداری در مقایسه با پایدارساز سیستم قدرت سینرجتیک و سیستم قدرت مجهز به PSS مرسوم تنظیم شده با الگوریتم ژنتیک (GAPSS) در هر سیستم قدرت دینامیکی غیرخطی از خود نشان می‌دهد.

لینک کمکی